Njoftimi rreth mënyrës së kërkimit

Verifikimi i vulave apostile

Përdoreni këtë shërbim nëse dëshironi të verifikoni një certifikatë Apostille të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës.

Para kërkimit, ju duhet të dini...

  • Llojin e vulës
  • Numrin e referencës

Për çdo verifikim kërkohen të dhënat...

  • Emri e mbiemri;
  • Vendi i punës;
  • E-mail adresa
  • Shteti;
  • Arsyeja.